Virksomhedsordningen (VSO)

Virksomhedsordningen er en skatteordning, som personligt ejede virksomheder kan gøre brug af, for at slippe for at betale personskat af deres overskud i firmaet ved årets afslutning, og i stedet spare overskuddet op i firmaet.

Hvad er virksomhedsordningen?

Virksomhedsskatteordningen (forkortes VSO) er en skatteordning, som ejere af enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber kan gøre brug af, når de skal betale skat af årets resultat. Det er ikke i alle tilfælde, at man bør gøre brug af ordningen, men i nogle tilfælde er det klart fordelagtigt.

Virksomhedsordningen er en ordning, der går i strid med skattereglen om, at selvstændige erhvervsdrivende med en personligt ejet virksomhed skal betale personskat af virksomhedens overskud det forgangne år. Gør man brug af ordningen, skal man i stedet kun betale selskabsskat af overskuddet (selskabsskatten er 22%), der hermed bliver opsparet i virksomheden – man adskiller altså virksomhedens økonomi fra sin private økonomi, der normalt hører sammen.

 Når man skal udfylde sin udvidede selvangivelse, skal man udfylde bestemt rubrikker, hvis man gør brug af ordningen.

Beskatning via virksomhedsskatteordningen

Personligt ejet virksomheder betaler normalt personskat af overskuddet, da virksomhed og ejer i juridisk forstand er samme enhed. Derfor ser SKAT overskuddet i virksomheden også som ejerens indtægt. Som nævnt foroven, adskiller man dog de to, når man gør brug af virksomhedsordningen. 

Hvis en virksomhed eksempelvis har haft et overskud på 600.000 kr. i løbet af 2019, hvoraf ejeren har hævet 300.000 kr., skal ejeren betale personskat af de 300.000 kr. Gør ejeren brug af virksomhedsordningen, skal han dog kun betale 22% til SKAT af de sidste 200.000 kr. Hvis ejeren herefter hæver de 300.000 kroner i 2020, skal han betale personskat af disse men får de 22% han betalte til SKAT i 2019 tilbage, således at han i gennemsnit har betalt normal personskat for alle 600.000 kr., i stedet for at skulle betale topskat i 2019.

Fordele ved virksomhedsordningen

  • Skattefordele
  • Større fradrag for virksomhedens renter
  • Gør det muligt at spare penge op i virksomheden med lav beskatning

Der er en række fordele ved at gøre brug af virksomhedsordningen. For det første har man nogle skattefordele. Man skal betale mindre i skat, hvorefter man kan gøre brug af de penge, man har sparet op, til eksempelvis at investere i virksomheden. Derudover kan man få et større fradrag for virksomhedens renter. Det giver god mening at gøre brug af VSO, hvis man er en mindre virksomhed, der skal bruge penge til geninvestering, eller hvis man har et stort overskud, som man vil undgå at betale topskat af.

Ulemper ved virksomhedsordningen

  • Det er svært, hvis man ikke har den rette viden
  • Meget arbejde
  • Kan være en dyr affære, hvis man en dag ikke vil benytte sig af ordningen længere

Den største ulempe ved at benytte sig af VSO er, at der er væsentlig mere administrativt arbejde. Man skal adskille sit personlige regnskab fra sit virksomhedsregnskab, og der er mange skatteregler inde over hele forløbet. Man skal udarbejde et selvstændigt regnskab, der lever op til kravene i bogføringsloven. Det er desværre ikke så nemt som i eksemplet foroven.

Hvis man en dag vælger ikke at være dækket af ordningen mere, kan det godt blive en dyr omgang. Det betyder nemlig for dig, at du skal betale restskat af hele det opsparede overskud i virksomheden.

Hvem gælder ordningen for?

Virksomhedsordningen gælder for enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Det er en måde hvorpå disse former for virksomheder, kan nyde de samme skattefordele, som selskaber kan. Vær dog opmærksom på, at det måske ikke er fordelagtigt for dig, bare fordi du kan vælge at gøre brug af ordningen. Nøgleordet her er “kan”, ikke “skal”.

Eksempel på virksomhedsordningen

Herunder har vi lavet et eksempel på en virksomhedsordning. Ejeren af virksomheden kalder vi for Kasper.

Kasper ejer en enkeltmandsvirksomhed, og skal derfor betale personskat af hele overskuddet i virksomheden. I 2018 omsætter Kasper dog for 800.000 kr., men i stedet for at skulle betale topskat, vælger han at gøre brug af virksomhedsordningen.

I 2018 hæver Kasper 300.000 kr. af overskuddet, og betaler i alt 107.000 kr. i skat (35,3%).
Virksomheden betaler selskabsskat af de resterende 500.000 kr., hvilket samlet giver 110.000 kr.

I 2019 omsætter Kasper kun for 200.000 kr., men vælger at hæve 300.000 kr. alligevel, da han har sparet om i virksomheden.
Kasper ender med at betale 107.000 kr. i skat igen, men eftersom han allerede har betalt 22.000 kr. i skat af 100.000 af dem fra året før, får han disse tilbage igen.

Brug en revisor

Hvis du skal til at være dækket ind under virksomhedsskatteordningen, vil vi anbefale dig, at du tager fat i en revisor, da det hurtigt kan blive en meget besværlig omgang. Der er en lang række krav til, hvordan dit regnskab skal udføres, både i form af revision og bogføring.
Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.