Udvidet Selvangivelse (Oplysningsskemaet)

En udvidet selvangivelse er en indberettelse af indtjening for selvstændige, der ejer en enkeltmandsvirksomhed, en PMV (personligt ejet mindre virksomhed) eller et interessentskab (I/S).

Hvad er den udvidede selvangivelse

Hvad der tidligere hed en “Udvidet Selvangivelse” hedder nu et oplysningsskema. Det er noget, alle selvstændige i Danmark skal udfylde, hvis man ejer en enkeltmandsvirksomhed, et interessentskab eller en PMV (personligt ejet mindre virksomhed) for at indberette skat til skattestyrelsen. Er man selvstændig og ejer et anpartsselskab (eller omsætter du for mere end 25 millioner kroner årligt), skal du indsende et årsregnskab i stedet.

Denne udvidede selvangivelse er udvidet, da man ikke kun skal udfylde skatteoplysninger for sit private skatteregnskab men også for virksomhedens skatteregnskab. Det er noget, man skal udfylde hvert år, for at SKAT kan se forskellen mellem dit private og din virksomheds regnskab, samt udregne hvad du skal betale i skat.

Frister for en udvidet selvangivelse

Du skal sørge for, at du får udfyldt og indsendt din udvidede selvangivelse i tide, ellers vil du få bøder. Fristen for at indsende den udvidede selvangivelse til SKAT er 1. juli kl 23:59. Har du ikke nået det til denne tid, vil du modtage en bøde i form af kontrollovstillægget. Beløbet ligger på 200 kr. pr. dag, du overskrider fristen. Den maksimale bøde er 5.000 kr. i alt.

Skat for enkeltmandsvirksomheder

Hvis du har en personlig virksomhed, der bliver beskattet efter den almindelige beskatningsmodel (PSL), skal du betale skat af dit resultat. Det betyder indtægter minus udgifter. Dog findes der to typer resultat: det regnskabsmæssige resultat og det skattemæssige resultat. Det regnskabsmæssige resultat er dine indtægter minus dine udgifter. Det skattemæssige resultat er indtægter minus udgifter plus fradrag.

Når du skal betale skat, skal du tage udgangspunkt i det skattemæssige resultat. Her tager du dit regnskab, og så medregner du alle de fradrag, du kan trække fra.

Følgende fradrag er nogle af de vigtigste fradrag, kan du trække fra i skat:

 • Håndværkerfradrag
 • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
 • Udlejning af værelse eller bolig en del af året
 • Aktier og andre værdipapirer
 • Kost og logi samt dobbelt husførelse
 • Private lån, udlån og renter
 • Underholdsbidrag
 • Udenlandske ejendomme, konti og lignende
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser og andet

Har du betalt løn i løbet af året, skal du stadig betale skat af overskuddet af enkeltmandsvirksomheden. Har du altså et resultat på 200.000 kr., skal du betale skat af de 200.000 kr., uanset hvad du har udbetalt til dig selv som løn i løbet af året. Du kan altså hæve lige så meget, du vil, så længe du får betalt SKAT af det i sidste ende. Hvis du vil spare overskuddet op i virksomheden, kan du gøre brug af virksomhedsordningen.

Hvordan udfylder man en udvidet selvangivelse?

Når man skal have udfyldt sin udvidede selvangivelse for at indberette sin enkeltmandsvirksomhed skat, er der to måder at gøre det på. Du kan enten gøre det selv (hvis du har styr på, hvordan det hele hænger sammen), eller du kan få hjælp fra en revisor.

Udfylder du selv oplysningsskemaet, skal du huske følgende:

 • Der er mange af rubrikkerne du ikke kan rette i, fordi de er udfyldt for dig, med de oplysninger SKAT indhenter automatisk, så det skal du ikke tænke på.
 • Tryk på “Vis alle rubrikker” for at kunne se alle de felter, der skal udfyldes
 • Tjek at alle udfylde rubrikker er korrekte. Er de ikke det, skal du selv rette dem til
 • Udfyld alle dine fradrag
 • Husk at tilføje dine virksomhedsoplysninger

Har du ikke styr på alt dette, er det en god ide at få hjælp fra en revisor, da et forkert udfyldt regnskab kan volde problemer senere.

Du skal gøre alt dette på SKAT’s hjemmeside.

De vigtigste rubrikker

Herunder kan du få et overblik over de vigtigste rubrikker, du skal huske at udfylde, når du indberetter skat for overskuddet i din enkeltmandsvirksomhed.

Rubrik 111

Rubrik 111 skal udfyldes hvis du har haft overskud i firmaet. Overskuddet indtastes her.

Rubrik 112

Rubrik 112 udfyldes, hvis du har haft underskud i firmaet. Underskuddet indtastes her.

Rubrik 114

Har du haft renteindtægter i virksomheden, skal disse indtastes her.

Rubrik 117

Har du haft renteudgifter i virksomheden, skal disse indtastes her.

Rubrik 31 og 42

Har du fået renteindtægter i virksomheden, vil rubrik 31 og 42 højst sandsynligt være forkerte, da SKAT ikke kan se forskel på personlige renteindtægter og renteindtægter i virksomheden. Sørg derfor for at gå tilbage og rette disse.

Rubrik 300-380

I rubrik 300-380 skal du udfylde oplysninger om virksomhedens regnskab. Udfyld kun de relevante rubrikker. Du er fritaget hvis du tjente mindre end 300.000 kr. i det forgangne regnskabsår. Hvis du ikke har tjent mere end 300.000 kr. oplyser du dette i rubrik 301 og 302.

Rubrik 300

I rubrik 300 skal du blot udfylde firmaets CVR nr.

Rubrik 303

I rubrik 303 skal du skrive, hvor vidt du har fået hjælp af en revisor til udfyldelse af oplysningerne.

Rubrik 304

Har du i rubrik 303 skrevet, at du har fået hjælp, skal du i rubrik 304 fortælle, hvordan denne hjælp af kommet til udtryk. Hvis du har glemt at udfylde en rubrik, der ellers skulle være udfyldt, vil systemet fortælle dig, hvilke rubrikker du har overset.
Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.