Statsautoriseret Revisor

En statsautoriseret revisor er en godkendt revisor af højeste uddannelse. En statsautoriseret revisor udfører revision af regnskaber, ofte for børsnoterede aktieselskaber.

Hvad er en statsautoriseret revisor?

Som det står foroven, så er en statsautoriseret revisor en godkendt revisor af højeste uddannelse, altså både højere uddannelse end en revisor samt en registreret revisor. Denne titel er beskyttet, hvilket er ensbetydende med, at man ikke må kalde sig dette, medmindre man har gennemgået den lange uddannelse, det kræver at opnå titlen.

Når man er uddannet som statsautoriseret revisor, betyder det også, at man må udføre revision for børsnoterede aktieselskaber, samt andre selskaber der har specificeret i deres vedtægter, at revision skal udføres af en statsautoriseret revisor.

Hvordan bliver man statsautoriseret revisor?

For at opnå titlen “Statsautoriseret Revisor”, skal man op til revisoreksamen til statsautoriseret revisor. Denne bliver afholdt af Erhvervsstyrelsen (se mere her), der også afholder eksamen til registreret revisor. For at kunne komme op til denne eksamen, skal man have bestået revisorkandidateksamen og dermed have en cand.merc.aud. Uden denne vil man ikke kunne kvalificere sig.

Der er mange trin, der kommer før eksamen til statsautoriseret revisor. Samtidig er der ikke kun en vej, man kan tage for at komme i mål. På billedet herunder vil du kunne se en oversigt over de mulige veje, man kan tage, for at blive statsautoriseret revisor.

Som du kan se, så starter det hele med en gymnasial uddannelse – om denne er STX, HHX, HTX eller andet gør ingen forskel, de giver alle adgang til næste skridt i uddannelsen. Herefter kan man vælge om man vil videreuddanne sig, eller om man vil træde til som revisortrainee med det samme.

Når man har været trainee samt videreuddannet sig, kan man tage en cand.merc.aud. Når denne er fuldendt og bestået, skal man igennem 1-3 års praktisk erfaring på et godkendt revisionskontor. Herefter kan man kvalificere sig til eksamen til statsautoriseret revisor.

Den afsluttende eksamen man skal op til, for bagefter at kunne kalde sig for statsautoriseret revisor, er opdelt i 4 dele: 3 skriftlige eksaminer og en afsluttende mundtlig eksamen. For at man kan gå op til den afsluttende mundtlige eksamen, skal man have bestået alle de skriftlige.

Hvor lang tid tager det at blive statsautoriseret revisor?

For at blive statsautoriseret er der en række veje man kan gå – nogle er hurtigere end andre. Det tager dog i omegnen af 10-12 år, afhængigt af uddannelsesvej, længden af perioden med praktisk erfaring og om man tager sin revisorkandidat på fuld- eller deltid.

Nogle ville mene, at det er alt for lang tid for en uddannelse, men dertil skal man huske, at man i store dele af uddannelsesforløbet enten er ansat som trainee eller som revisor, hvilket også betyder, at man arbejder og tjener penge imens. Samtidig er titlen den højeste inden for faget, hvilket betyder at man skal have en del viden og erfaring, for at kvalificere sig til denne.

Hvad laver en statsautoriseret revisor?

Eftersom en statsautoriseret revisor er af højeste rang, er der som regel ikke mange at finde af dem på et normalt revisorkontor. Eftersom man som statsautoriseret revisor er godkendt at varetage revidering af et børsnoteret selskabs regnskab, betyder det, at det tit er dette de laver.

Udover at arbejde med revision for børsnoterede selskaber, udfører en revisor mange andre vigtige opgaver. Dette kan eksempelvis være:

  • Økonomisk rådgivning i forbindelse med køb og salg af virksomheder
  • Rådgivning vedrørende økonomiske processer i virksomheder
  • Hjælp til udarbejdelse af årsrapporter

Dette er blot eksempler på, hvad en statsautoriseret revisor kan hjælpe dig med. Skal du bruge hjælp fra en revisor, kan du kontakte os, så vil vi hjælpe dig med at finde en revisor.

Hvornår skal man bruge en statsautoriseret revisor?

Man skal bruge en statsautoriseret revisor, hvis man er et børsnoteret selskab eller en finansiel virksomhed (banker, kreditinstitutter osv.), hvis man som forening eller virksomhed ansøger of offentlig støtte, eller hvis det står i virksomhedens vedtægter.

Møder man ingen af disse krav, er det ikke nødvendigt at anvende en statsautoriseret revisor, og kan derfor også gøre brug af en registreret revisor (hvis man er underlagt at benytte en godkendt revisor).

Hvad får en statsautoriseret revisor i løn?

En revisor tjener i gennemsnit omkring 36.000 kr./måned. Der findes en statistik om gennemsnitslønnen for en statsautoriseret revisor, men flere revisionsfirmaer mener, at denne ligger over 50.000 kr./måned.

Disse tal varierer dog meget, ikke blot på erfaring, men også på blandt andet lokation og revisionsfirma. Den højeste gennemsnitsløn finder man i København for revisorer med længere erfaring.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.