Revisorerklæring

En revisorerklæring er en revisors færdige produkt, efter denne har udført et stykke arbejde. I denne skriver revisoren, at denne har gennemgået regnskabet, og kan stå inde for, at kundens regnskab er korrekt.

Hvad er en revisorerklæring?

Helt grundlæggende er en revisorerklæring revisorens slutprodukt, når revisoren har udført et stykke arbejde – altså en erklæring om en udført opgave. Det kan eksempelvis være en revisorpåtegning i forbindelse med en virksomheds årsregnskab eller en erklæring i forbindelse med opstart af ApS.

En revisorerklæring skal udføres uafhængigt af den virksomhed, som opgaven udføres for, og den skal skrives i et letforståeligt sprog.

Revisors erklæringer skal som minimum indeholde følgende, når der er tale om gennemgang af et regnskab:

  • Forbehold
  • Konklusion med forbehold, uden forbehold eller afkræftende
  • Andre oplysninger

Er du stadig i tvivl om, hvad du skal bruge en revisorerklæring til, eller hvordan du får fat i en revisor til erklæringer, kan du rette henvendelse mod en revisor gennem os.

Hvad koster en revisorerklæring?

Prisen på en revisorerklæring vil variere, da tid brugt på den individuelle opgave vil variere. Der er mange faktorer med til at bestemme prisen på en opgave såsom revisorens erfaring, hvilken erklæring der er tale om, samt hvilken slags opgave det er. Herunder kommer vi med eksempler på, hvad revisorerklæringer kan koste.

Har du brug for et tilbud, kan du udfylde vores formular.

Revisorerklæring til ApS

Skal man oprette et anpartsselskab eller omdanne en virksomhed til et anpartsselskab (eksempelvis IVS til ApS), skal man bruge en revisorerklæring. Det skal man for at kunne bekræfte, at der er den nødvendige kapital eller værdi i virksomheden til at starte et ApS op. Kapitalkravet ligger på 40.000 kr. og kan enten betales kontant eller som et apportindskud (indskud gennem andre værdier såsom firmabil eller kontormøbler).

Sikkerhedsgraden af revisorerklæringen

Når man skal bruge en revisorerklæring, skal man tage stilling til hvilken grad af sikkerhed, man ønsker at have. Denne går fra ingen sikkerhed til høj sikkerhed. Selvom det umiddelbart lyder bedst med høj sikkerhed, er det ikke altid nødvendigt. Alt afhængigt af din virksomheds behov, lovkrav samt det billede du vil sende til omverdenen, kan man vælge forskellige grader af sikkerhed ved valg af revisorerklæring.

Ingen revisorerklæring

Den laveste form for sikkerhed er selvfølgelig ingen sikkerhed. Lever du op til bestemt krav, kan du vælge at fravælge revision af årsregnskab. Det betyder dog ikke, at det ikke skal laves, det er blot dig selv, der bærer hele ansvaret for, at årsregnskabet udføres korrekt. Ønsker man at sende et pænt og ordentligt signal til omverdenen, er dette ikke et godt valg, da det kan være problematisk ift. investorer og banker. Samtidig skal du sikre dig, at du ikke laver nogle fejl.

Assistance til regnskabet

Ønsker man ikke revision af selve regnskabet men hellere hjælp til opsætning og opstilling af regnskabet, kan man vælge af få en assistanceerklæring. Ved denne model får du en revisor til at hjælpe med at opstille et regnskab, så det overholder loven, uden at revisoren reviderer regnskabet. Revisoren kontrollerer altså ikke tallene, men sørger for at regnskabet indeholder de korrekte dele. En assistanceerklæring kan ikke gives, hvis regnskabet indeholder åbenlyse fejl.

Denne form for erklæring rangerer stadig lavt på sikkerhedsgraden, men er en smule højere oppe end ingen erklæring overhovedet.

Review af regnskab

Det næste trin op ad stigen er et review af regnskabet. Her vil revisoren gå mere i dybden i tallene og ikke kun strukturen af regnskabet. Efter revisoren får relevante tal oplyst af ledelsen, vil denne gå i dybden med, og spørge ind til disse tal. Det kan være for at afklare uklarheder eller andet som revisoren undrer sig over.

Udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang af regnskabet er lidt hen ad et review af regnskabet, blot med mere dybde. Revisoren får stadig oplyst tal af ledelsen, som denne vil spørge ind til for at få en dialog i gang om regnskabet. Ud over dette skal revisoren udføre en række specifikke opgaver såsom at læse ledelsespåtegningen, for at sikre sig at alting er i orden. Denne form for erklæring og arbejde giver en smule mere sikkerhed end de forrige.

Revision

Hvis du vil have det højeste niveau af sikkerhed i revisorerklæringen, skal du have en revisor til at udføre revision af regnskabet. For at få denne erklæring fra revisoren, vil denne gå grundigt i dybden med årsregnskabet, samt udføre kontroller af diverse poster, for at sikre sig at alting er udført korrekt, og at tallene er retvisende. Her vil du opnå maksimal sikkerhed, både indadtil og udadtil.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.