Registreret Revisor

En registreret revisor er den ene af de to former for godkendte revisorer. Registreret revisor er en beskyttet titel, og man skal derfor have været igennem uddannelsen for at kunne kalde sig dette.

Hvad er en registreret revisor?

Registreret revisor er en beskyttet titel. Registreret revisor hører under kategorien “godkendt revisor”, der dækker over registreret og statsautoriseret revisor. Det betyder, at man skal gennemgå en specifik uddannelse for at få lov til at kalde sig dette. En registreret revisor beskæftiger sig med revision, arbejde med regnskaber og rådgivning inden for økonomi, fusion af virksomhed og mere.

Som registreret revisor er man, ifølge Revisorloven, også offentlighedens tillidsrepræsentant. Dette betyder, at man skal kunne stå inde for, at de reviderede regnskaber lever op til regnskabslovens samt viser et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Samtidig er man påkrævet at være forsikret, så du som erhvervsdrivende kan få erstatning, hvis der er en fejl i regnskabet.

Hvordan bliver man registreret revisor?

For at kunne kalde sig for registreret revisor skal man bestå en specifik eksamen. Denne eksamen kaldes kvalifikationseksamen for registrerede revisorer, hvor du beviser, at du har omfattende viden inden for de påkrævede felter. Denne eksamen afholdes af Erhvervsstyrelsen.

For at blive indstillet i denne eksamen kræver det, at du har uddannelsen cand.merc.aud, og dermed er uddannet Revisorkandidat. Herefter skal du være ansat hos en registreret eller statsautoriseret revisor i mindst 3 år. Når dette er klaret, kan du tilmelde dig kvalifikationseksamen. Klares denne også, vil du blive optaget i Revisorregisteret, der også er underlagt Erhvervsstyrelsen.

FSR – Danske revisorer

Den tidligere navngivet Forening for Registrerede Revisorer (FFR) blev i 2011 lagt sammen med FSR og REVIFORA og skabte: “FSR – Danske Revisorer”. Denne forening repræsenterer de danske revisorer, og er opdelt i 3 dele, der hver især repræsenterer forskellige dele af revisionsbranchen, henholdsvis:

  • FSR der repræsenterer statsautoriserede revisorer
  • Danske Revisorer der repræsenterer registrerede revisorer
  • REVIFORA der repræsenterer yngre revisorer

Din revisors medlemskab i denne organisation sikrer dig, at din revisor er up to date på de nyeste lovgivninger. Samtidig tilbyder foreningen forsikring, hvilket er et lovkrav for godkendte revisorer.

Hvad tjener en registreret revisor?

En revisors løn varierer meget. Som ved alle andre jobs, afhænger det af en række ting. Dette er bl.a.:

  • Erfaring
  • Arbejdsplads
  • Niveau

Erfaring spiller altid ind, når man skal forhandle løn. Jo bedre man er til sit job, jo højere løn får man (som regel). Samtidig har arbejdspladsen noget med det at gøre, da nogle arbejdspladser betaler bedre end andre. Revisorens niveau spiller også ind – er det en godkendt revisor eller ej, og hvilken slags godkendt revisor er det?

Gennemsnitslønnen for en revisor er 36.224 kroner om måneden, og gennemsnitsalderen for denne løn er 34,4 år. Lønnen varierer også alt afhængigt af, hvor man bor henne. I hovedstadsområdet ligger gennemsnitslønnen på omkring 38.000, hvorimod lønnen på resten af Sjælland ligger på 33.000 i gennemsnit.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.