Momsfritagelse

De fleste erhvervsdrivende skal betale moms. Moms er en afgift der pålægges produkter og ydelser, som køberen skal betale oven i produktets egen pris. Som virksomhed skal man derefter betale denne moms tilbage til SKAT. Dog er det ikke alle der skal betale moms – man kan nemlig blive fritaget.

Hvad er momsfritagelse?

Momsfritagelse er præcis som ordet lyder – en fritagelse for moms. Det betyder altså, at der ikke skal lægges moms, på det man sælger. Det er dog ikke noget, man bare kan vælge, da man skal opfylde en række betingelser, for at blive fritaget for disse momsregler. Er man momsfritaget, skal man altså ikke registreres for moms. Det skal dog stadig registreres i regnskabet.

Når man er momsfritaget, er man dog ikke helt fritaget for afgifter. Oftest skal en virksomhed betale lønsumsafgift i stedet, når de er momsfritaget. Det er dog ikke altid tilfældet.

Hvad er en lønsumsafgift?

Ligesom moms, så er lønsumsafgift en afgift, som man skal betale til staten. Dette udregnes på baggrund af din virksomhedstype. Lønsumsafgift er samtidig en afgift, der er afhængig af hvad du betaler i løn, hvor moms er en afgift, der afhænger af dit salg af varer eller ydelser.

Lønsummen varierer som nævnt afhængig af branche, men herunder kan du få en ide om satserne:
Finansielle virksomheder: 9% i lønsum
Fonde og foreninger: 5%i lønsum
Andre organisationer: 3% i lønsum

(Læs mere om satserne og beregning af lønsumsafgift på Skat.dk)

Momsfritagelse ved handel med udlandet

Det er ikke kun, hvis du opererer inden for visse virksomhedsbrancher, at du kan blive momsfritaget. Momsfritagelse er nemlig også gældende ved handel med udlandet. Handler man med en virksomhed i udlandet, kan du i visse situationer slippe for at betale moms. Dette afhænger af hvad man sælger, samt hvem man sælger til (private kunder eller virksomheder).

Som udgangspunkt vil man være fritaget for dansk moms, hvis man sælger til udenlandske virksomheder. Man kan også få momsen tilbage, hvis man som udenlandsk virksomhed betaler dansk moms, eller hvis man som dansk virksomhed i et EU-land betaler moms i Danmark.

Momsfritagede områder

Der er en række områder, der som udgangspunkt er momsfritaget. Dette er eksempelvis sundhedsbehandling, kunstneriske virksomheder, salg af fast ejendom, forsikring, undervisning og flere. Man skal dog være opmærksom på, at der kan være nogle undtagelser. Eksempelvis dækker momsfritagelse betaling til skuespillere og musikere, men omfatter ikke salg af kunstgenstande.

Hvis du vil læse mere om, hvilke områder der er momsfritagede, kan du læse om dette på Skat.dk, hvor de har en oversigt over momsfri ydelser.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.