Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, hvor der kun er én ejer. Enkeltmandsvirksomheder er nemme at starte op, og der er ikke et krav til kapitalindskud. Samtidig har enkeltmandsvirksomheder visse skattemæssige fordele.

Hvad er en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhed, der er ejet af en enkelt mand. Firmaet er privatejet ligesom en PMV (personlig mindre virksomhed) og et I/S (interessentskab). Det betyder også, at du som person og din virksomhed gælder som samme juridiske enhed, og regnskaberne for de to er forbundet.

En enkeltmandsvirksomhed er nem at oprette, og der er ikke lige så store krav til regnskab og drift som eksempelvis et ApS (anpartsselskab) og et A/S (aktieselskab). Det betyder, at man som selvstændig kan komme hurtigt igang. Der er heller ingen krav til opstartskapital, ligesom der er i selskaber. Dog har enkeltmandsvirksomheder også sine ulemper såsom personlig hæftelse. Skulle man have lyst til at omdanne sin enkeltmandsvirksomhed til et ApS på et senere tidspunkt, kan man sagtens det.

Fordele og ulemper

Der er både fordele og ulemper ved denne virksomhedstype ligesom ved alle andre virksomhedstyper.

Fordele ved en enkeltmandsvirksomhed

  • Ingen krav til opstartskapital/kapitalindskud
  • Hurtigt oprettelse
  • Færre krav til drift og regnskab
  • Ved underskud kan du trække det fra din/din ægtefælles lønindkomst

En af de store enkeltmandsvirksomheds fordele er, at der er langt færre krav til drift og regnskab end eksempelvis ApS og A/S. En enkeltmandsvirksomhed er ikke underlagt revisionsloven samt revisionspligt, hvilket betyder, at man ikke skal have udarbejdet et årsregnskab af en revisor hvert år. Samtidig er man ikke underlagt ved lov at offentliggøre sit årsregnskab hvert år. Det gør virksomheden nemmere at drive på en daglig og årlig basis. Dog skal man stadig bogføre, da man stadig skal betale moms ligesom alle andre virksomheder.

En skattemæssig fordel man har som enkeltmandsvirksomhed er, at man kan trække et eventuelt underskud fra sin egen eller sin ægtefælles indkomst. Det er selvfølgelig ikke ideelt at ende året med et underskud, men såfremt man gør, kan man spare nogle penge i skat på den anden side af regnskabet.

Ulemper ved en enkeltmandsvirksomhed

  • Personlig hæftelse
  • Gælder ikke som en juridisk person
  • Du kan ikke få nye ejere ind i virksomheden
  • Salg og generationsskifte kan blive dyrt

Den største ulempe ved at eje en enkeltmandsvirksomhed er den øgede risiko. Man er eksponeret på en anden måde end et selskab, da man hæfter personligt. Dette betyder i bund og grund, at man hæfter med alt hvad du ejer, såfremt man skulle ende med at skylde en masse penge i virksomheden.

Ud over den øgede risiko kan man heller ikke hente nye ejere ind i virksomheden. Det kan man ikke, da virksomheden er enkeltmandsejet og ikke opdelt i anparter eller aktier, som man kan dele ud mellem flere ejere. Skal man være flere ejere i virksomheden, skal man enten oprette et interessentskab eller omdanne enkeltmandsvirksomheden til et anpartsselskab.

Oprettelse og registrering af en enkeltmandsvirksomhed

At oprette en enkeltmandsvirksomhed, og dermed oprette et CVR nummer til denne, er en relativ nem affære. Her får du en trin for trin guide til, hvordan man gør dette.

Trin 1: Virk.dk

Det første du skal gøre er, at finde vej ind på virk.dk (følg evt. linket her). Her skal du blot trykke på “Start virksomhed”.

Trin 2: Start

Når du har trykket på “Start virksomhed”, vil du blive sendt videre til en side, hvor der i toppen er en stor orange knap ved navn “Start”.

Trin 3: NemID

For at kunne starte en virksomhed skal erhvervsstyrelsen vide, hvem du er. Det betyder også, at du skal have fat i dit NemID, så du kan logge ind. Hvis du allerede står som medejer eller ejer i en virksomhed, vil du få muligheden for at logge ind på Virk.dk som denne. Det skal du ikke gøre, men i stedet skal du trykke på “log in som privat person”.

Trin 4: Accepter betingelser

Dette trin siger lidt sig selv. Du bliver nødt til at acceptere betingelserne for brug, før du kan komme videre. Husk at læse dem igennem før du trykker på “accepter”. Du kan ikke trykke fortsæt, medmindre du har trykket på kassen, hvor der står: “Jeg accepterer betingelserne for brug”.

Trin 5: Vælg virksomhedstype

Nu er du logget ind, og du er klar til at vælge, hvilken type virksomhed du vil starte. I dette tilfælde vil du trykke på den første boks, der har navnet “Personligt ejede virksomheder”. Derefter vil boksen folde sig ud, og du vil kunne vælge mellem en enkeltmandsvirksomhed og en personlig mindre virksomhed. Tryk på knappen “vælg” under enkeltmandsvirksomhed, og du vil blive sendt videre.

Trin 6: Udfyld oplysninger

Du er nu nået til det sidste trin, hvilket også er det trin, der tager længst tid. Du skal udfylde al information om dig og virksomheden, som Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen skal bruge for at kunne oprette din virksomhed.

Det første du skal finde ud af er, om virksomheden skal momsregistreres eller ej. Hvis du forventer, at du omsætter for mere end 50.000 kr. årligt, skal du trykke på denne. Så vil du blive momsregistreret. Kommer du ikke til at omsætte for mere end 50.000 kr. årligt, kan du vælge at blive momsregistreret eller ej. Den sidste valgmulighed handler om lønsumsafgift. Er din virksomhed inden for en branche, hvor dette er relevant, skal du trykke på denne mulighed.

Når du har udfyldt al information, og du har fået din kvittering, er det sådan set bare at vente på, at registreringen går igennem.

Regnskab i en enkeltmandsvirksomhed

Når man driver en enkeltmandsvirksomhed, skal man løbende betale moms til SKAT. Det skal man hver 3. måned det første 1,5 år, hvorefter man kan vælge at gøre det hver 6. måned. For at vide om man skal betale moms, samt hvor meget man skal betale, er det nødvendigt at føre et løbende regnskab af enkeltmandsvirksomhedens indtægter og udgifter – også kaldet bogføring. Dette regnskab skal du også bruge senere da oplysningerne om indtægter, udgifter og overskud skal bruges til at udfylde årsopgørelsen, når året er gået.

Når man skal lave årsregnskab i en enkeltmandsvirksomhed, har man en række mulige løsninger. For det første, så skal man ikke lave et årsregnskab, men man skal i stedet udfylde en udvidet selvangivelse (også kaldet oplysningsskemaet). Det gør man på tastselv.skat, hvor man logger ind med sit private nemID. Når man har fået sin årsopgørelse, vil man have muligheden for at trykke sig videre ind på virksomhedsoplysninger. Her skal man udfylde en række rubrikker, for at SKAT har et retvisende billede af virksomhedens økonomi og regnskab over det forgangne år. Her kan du vælge at gøre brug af kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

Læs mere om den udvidede selvangivelse.

Skat og løn i en enkeltmandsvirksomhed

Når man i en enkeltmandsvirksomhed betaler løn til sig selv, udbetaler man faktisk ikke løn – man hæver blot pengene fra enkeltmandsvirksomhedens erhvervskonto, og lægger dem over på sin private konto. Ligesom alle andre skal man betale skat af sin løn. Man skal selv stå for at få betalt den korrekte sum i løbet af året, ellers vil man blot få oplyst til sidst på året, at man mangler at betale skat.

Som udgangspunkt skal man betale personskat af overskuddet i enkeltmandsvirksomheden. Det udregnes ved at trække udgifter fra indtægter og bagefter indregne fradrag. Dette skrives ind i årsopgørelsen når året er slut, og årsopgørelsen udgives. Man skal have udfyldt sin udvidede selvangivelse for det forgangne år senest i juni.

Har man et resultat for året på 300.000 kr., hvor man har hævet 200.000 kr. i løbet af året, skal man altså betale skat af de resterende 100.000 kr. Dog kan man i stedet vælge at spare overskuddet op i virksomheden, hvilket betyder, at man kun skal betale selskabsskat af resultatet (i dette eksempel 22% af de 100.000 kr.), i stedet for at betale personskat med det samme. Når man hæver det opsparede beløb, skal man betale personskat af beløbet, hvorefter man vil få de 22% tilbage i skat, som man allerede har betalt. På denne måde ender man ud i, at have betalt personskat af hele beløbet. Dette er virksomhedsordningen.

Omdannelse af virksomheden til et selskab

Har du på nuværende tidspunkt en enkeltmandsvirksomhed, som du godt kunne tænke dig at omdanne til et anpartsselskab, så kan du godt dette. Vær dog opmærksom på at det godt kan tage noget tid og energi, da man skal have udarbejdet en række nye dokumenter (vedtægter eksempelvis). Samtidig skal du have hjælp fra en revisor, der skal skrive under på, at der er selskabskapital nok. Læs evt. om stiftelse af et selskab, for at få en ide om, hvad du skal bruge.

Har du brug for en revisor til at hjælpe dig med dette, står vi altid til rådighed. Vi giver dig op til 3 tilbud på revisorer, der kan hjælpe dig med at omdanne din enkeltmandsvirksomhed til ApS.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.