Apportindskud

I stedet for et kontant indskud ved stiftelse af et selskab, kan man lave et apportindskud. Et apportindskud er et indskud ved hjælp af værdier (eksempelvis en bil, kontormøbler, varelager osv.)

Hvad er et apportindskud?

Et apportindskud er et kapitalindskud i et selskab (eksempelvis ved stiftelse af selskabet), hvor kapitalen er i form af aktiver/ejendele i stedet for et kontant indskud. Disse værdier kan eksempelvis være et varelager, som man har købt eller lavet, før selskabet er blevet stiftet. Det kan også være en bil, der skal fungere som firmabil, eller en ejendom der skal fungere som kontor til virksomheden.

Hvordan stifter du et selskab med apportindskud?

Man kan benytte sig af reglen for apportindskud, når man skal stifte et ApS eller et A/S. Dette er en god ide, hvis man allerede har ejendele, som man ved skal tilhøre selskabet. Dog er der nogle regler og krav til, hvordan dette skal foregå.

For det første skal man have bekræftet og værdiansat værdien for disse værdier, inden de kan bruges til apportindskud. Dette skal gøres, for at man kan bekræfte over for Erhvervsstyrelsen, at ens ejendele rent faktisk har den rette værdi der er nødvendig for at stifte et ApS eller A/S.

Vil man stifte et anpartsselskab med apportindskud, skal end ejendele overstige en værdi på 40.000 kr. Vil man derimod gerne stifte et aktieselskab med apportindskud, skal værdien af ejendelene overstige 400.000 kr.

For at få en gyldig værdiansættelse, skal man bruge en revisorerklæring og vurderingsberetning. Vurderingsberetningen vil være bevis på, at ens apportindskud har den krævede værdi, og revisorerklæringen er bevis på, at vurderingsberetningen har fundet sted. Til vurderingsberetningen skal man kunne bevise apportindskuddet værdi, eksempelvis med en faktura ved køb. Derudover skal man også kunne bevise, at man ejer aktiverne. Sidst, men ikke mindst, skal man fortælle hvor gammelt ens ejendele er. Dette er vigtigt, da nogle værdier løbende taber værdi (eksempelvis elektronisk eller biler).

Hvilke aktiver kan benyttes som apportindskud?

Man kan bruge mange forskellige aktiver til apportindskuddet. Mange populære former for apportindskud er følgende:

  • Bil til brug af firmabil
  • Ejendom til brug af kontor
  • Varelager til salg i virksomheden
  • Software eller kontormøbler til brug af ansatte i virksomheden
  • Computere og andet elektronik

Læg mærke til, at det kun er muligt at indskyde ejendele, der har en økonomisk værdi. Du kan altså ikke indskyde en forpligtelse til udførelse af arbejde eller en tjenesteydelse.

Vurderingsberetning til apportindskud

En vurderingsberetning får man af en revisor. Har du brug for hjælp til at finde en revisor, der kan hjælpe dig med en vurderingsberetning til apportindskud, kan du kontakte os. Så hjælper vi dig med at finde tilbud på revisorer, der har forstand på dette.

Når man skal have en vurderingsberetning, kan det til tider være nødvendigt for revisoren at se ejendelene ved fysisk tilstedeværelse. Dette kan forekomme hvis der ikke er et offentligt bevis på, at ejendelene eksisterer. Dette kan være ved apportindskud med varelager. Dette høves ikke ved indskud gennem ejendom eller bil, da der findes offentlige beviser på dette.

Vurderingsberetning pris

Prisen på vurderingsberetningen kan variere, alt afhængigt af hvilken type værdier, der bruges til apportindskuddet (skal revisoren møde op fysisk, eller kan det klares på nettet?). Derfor kan det være svært at sige, hvad en vurderingsberetning koster. Vil du gerne have en pris på en vurderingsberetning, er du velkommen til at kontakte os gennem formularen. Så hjælper vi dig med at finde en pris.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.