Anpartsselskab (ApS)

Den mest anvendte selskabsform i Danmark er ApS. I denne selskabsform er ejernes andele i selskabet fordelt med anparter alt afhængigt af størrelsen af ejernes indskud.

Hvad er et anpartsselskab?

Et anpartsselskab (eller ApS) er et selskab fordelt på anparter. Man kan eje hele selskabet selv, eller man kan dele det ud mellem flere ejere. Ejerne af et anpartsselskab behøver ikke være en person – det kan også være et andet selskab. Her gælder de samme regler: ejerens andel i selskabet bestemmes stadig af, hvor stor en andel af anpartskapitalen ejeren har indskudt til selskabet.

Når man stifter et ApS, skal man (ifølge Selskabsloven) indskyde 40.000 kr. i anpartskapital. Dette var tidligere 50.000 kr., men blev sat ned i 2019. Man har to muligheder, når man vil indskyde denne kapital: kontakt eller i aktiver. Vælger man at lave et indskud med værdier (også kaldet apportindskud), skal man bruge en vurderingsberetning, der skal udarbejdes af en revisor.

I et anpartsselskab skal man også have en direktion (direktør), som valgfrit kan suppleres af en bestyrelse.

Fordele og ulemper ved et anpartsselskab

Når man omdanner sin enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab, eller blot opretter et anpartsselskab, får man nogle fordele, når man sammenligner ApS med enkeltmandsvirksomhed. Den nok væsentligste fordel med at drive et ApS er, at man ikke hæfter personligt, som man gør i en enkeltmandsvirksomhed. Dette betyder, at ender selskabet med at gå konkurs, kan du kun miste de 40.000 kroner, som ejerne indbetalte ved registrering af selskabet (såfremt der ikke står andet i selskabet). Som enkeltmandsvirksomhed hæfter man derimod personligt, hvilket betyder, at går virksomheden konkurs, så vil man stadig have gæld personligt herefter.

Man har samtidig nogle skattemæssige fordele, hvis anpartsselskabet ejes af et holdingselskab. Når man har betalt skat af overskuddet i anpartsselskabet, kan man overføre pengene skattefrit til holdingselskabet, hvorefter man kan bruge disse penge til investering.

En ulempe er dog, at man ved lov er påkrævet at udarbejde en årsrapport hver år, hvor man som enkeltmandsvirksomhed blot er påkrævet at lave en udvidet selvangivelse. Herudover er der en række ekstra krav ved drift og stiftelse af et anpartsselskab, som man slipper for ved drift af en enkeltmandsvirksomhed.

Krav til stiftelse af anpartsselskab

Når man skal stifte et selskab, skal man have en række dokumenter på plads, der viser hvordan konstruktionen af selskabet vil være, samt hvilke regler virksomheden har. Stifter man et selskab, skal man bruge:

  • Stiftelsesdokument
  • Vedtægter
  • Kapitalindskud eller apportindskud med vurderingsberetning
  • Ejerbog

Ved stiftelse skal man ligeledes udvælge direktion og/eller bestyrelse. Det er bl.a. dennes job at underskrive årsregnskabet hvert år, samt påtage sig ansvar for, at dette er retvisende og korrekt.

Ejerne skal skrives i ejerbogen. Der er en række krav til stifterne. Først og fremmest må en stifter ikke være under konkurs eller rekonstruktion. Stiftere skal også være juridiske personer – under juridiske personer finder man også interessentskaber, selskaber (ApS, A/S, P/S), foreninger og erhvervsdrivende fonde. En stifter kan ikke være en enkeltmandsvirksomhed, da denne ikke er en juridisk person. Dog kan en enkeltmandsvirksomhed bruges som apportindskud.

Læs mere om stiftelse af selskab

Regnskabskrav til et ApS

Som anpartsselskab skal man hvert år indberette årsrapport med tilhørende årsregnskab. I dette årsregnskab beskrives virksomhedens økonomiske situation over det forgangne år såsom indtjening, udgifter, aktiver osv.

Regnskabet skal være udført af en revisor, og har overordnet set to funktioner:

  • Regnskabet skal vise hvordan virksomheden har brugt deres midler det seneste år
  • Regnskabet skal vise et overblik over virksomhedens økonomi – altså vise den økonomiske status

Som anpartsselskab er man underlagt bogføringsloven, selskabsskatteloven og årsregnskabsloven. Har du ikke styr på disse, kan du få hjælp fra en revisor.

Audit Connect Logo

Vi matcher virksomheder med den rette rådgivere, så de får den hjælp de behøver.

Læs mere om os her.