Stiftelse af selskab

Når man stifter et selskab, skal man bruge underskrift fra en revisor eller advokat, til at godkende det indskudte selskabskapital. Men det kan godt være kringlet, at skulle stifte selskabet. Derfor kan du få hjælp fra os, til at finde en revisor der kan hjælpe dig med opgaven.

Få hjælp til stiftelse af selskab

Klik på knappen og udfyld formularen – så sørger vi for, at du får op til 3 tilbud på hjælp til stiftelse af et nyt selskab fra eksperter inden for branchen.

Hvad er et selskab?

Et selskab betegnes som en gruppe eller en sammenslutning. Når man taler om et selskab i erhvervsmæssigt sammenhæng, så tales der dog som regel om et firma – en forretning.

Der er mange forskellige slags selskaber, men de to mest udbredte er:

Der er en række forskelle på selskaber og virksomheder. Mange selskaber starter ud med at være enkeltmandsvirksomheder, og der følger både fordele og ulemper med, når man vælger at stifte et selskab, eller omdanne sin virksomhed til et selskab. Her er nogle af fordelene.

Hæftelse

Den største og væsentligste forskel på disse er, at man som selskab ikke hæfter personligt. Dette betyder, at ender man med at skylde en masse penge væk i en enkeltmandsvirksomhed, enten i form af lån eller i sammenhæng med en retssag, så skal man betale det hele tilbage, også selvom virksomheden går konkurs. I et selskab hæfter man derimod ikke personligt, her tager selskabet nemlig over. Skylder man altså penge væk i selskabet, hvorefter selskabet går konkurs, så vil det ikke påvirke privatøkonomien.

Ejerskab

Har man en enkeltmandsvirksomhed er det ikke muligt at være flere ejere – da det bliver drevet af en enkelt mand. Ejer man derimod et ApS eller et A/S, så er det væsentlig nemmere at overdrage dele af selskabet til en ny ejer eller investor.

Øget tillid

Skal man have et lån i banken eller indgå aftaler med samarbejdspartnere, ser de fleste et selskab som mere pålideligt og troværdigt, end hvis man ejer en virksomhed. Det bliver altså nemmere at få aftaler i hus.

Krav til stiftelse af selskab

Når man stifter et selskab, skal man have en række dokumenter på plads, der viser hvordan konstruktionen af selskabet vil være, samt hvilke regler virksomheden har. Stifter man et selskab skal man bruge et stiftelsesdokument, vedtægter og en ejerbog. Man kan også vælge at lave en ejeraftale, men det er ikke et krav. Man skal selvfølgelig også have et navn til selskabet.

Derudover skal man indbetale selskabskapital, baseret på hvilket selskab man stifter. For et anpartsselskab er kapitalindskuddet 40.000, for et aktieselskab er kapitalindskuddet 400.000.

Stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet er det dokument, der viser hvem der stifter selskabet. Der er en række krav til et stiftelsesdokument, såsom CPR-nr. på alle stiftere, stiftelsesdato og kapitalandele. Det er vigtigt, at alle stiftere underskriver aftalen, både fysisk og digitalt, da dette er et krav ved stiftelse af selskabet.

Vedtægter

Selskabets vedtægter dikterer forholdene i virksomheden. Når vedtægterne er skrevet og selskabet er stiftet, så er vedtægterne bindende – både for de eksisterende ejere, samt fremtidige ejere af selskabet.

Vedtægterne skal kun indeholde forhold, der er relevante for selskabet. Det betyder, at man ikke skal indskrive indbyrdes forhold mellem ejere. Vedtægterne skal, ligesom stiftelsesdokumentet, indeholde en række punkter. Det er eksempelvis selskabets navn, binavne, formål, rettigheder, generalforsamling og mere.

Ejerbog

Ejerbogen er der hvor man skriver, hvem der ejer hvad. I ejerbogen står der hvem der ejer selskabet og hvor stor en andel selskabets ejere hver især ejer.

Ejerne i ejerbogen skal være selvstændige juridiske personer. Det vil sige enten fysiske personer eller selskaber. En enkeltmandsvirksomhed kan altså IKKE være ejer at et selskab.

Indbetaling af selskabskapital

For at stifte et selskab, skal man have indbetalt selskabskapital. Som nævnt tidligere, så er der forskel på mindsteindskuddet baseret på, hvilket selskab man vil tegne. Stifter man et ApS, skal man som minimum indskyde 40.000 kroner i selskabet ved stiftelse, hvorimod dette beløb ligger på 400.000 kroner for et aktieselskab.

Ud over selskabskapitalen, skal der betales en overkurs. Overkursen er et eksta beløb, som bestemmes af stifterne. Kursen ligger neutralt på 100, det betyder at stifter man et selskab med startkapital på 40.000 til kurs 100, så skal man ikke indbetale mere. Man kan ikke stifte et kapitalselskab til underkurs, hvilket vil sige, at man altså ikke kan stifte selskabet under kurs 100. Vælger man derimod at sitfte selskabet til kurs 150, så skal man altså indbetale 60.000 kroner i alt – 20.000 kroner mere (Kurs 100 er 40.000, hvorefter der lægges 50% oveni).

Man kan indbetale kapitalen på 2 måder: kontant eller i værdier.

Kontant indskud

Vælger man at indbetale startkapitalen kontant, skal dette dokumenteres med et bankbilag der viser at det er indbetalt på en konto tilhørende selskabet eller en klientkonto tilhørende selskabet.

Man kan også indbetale det på en klientkonto hos en advokat eller på advokatens konto – hertil skal man bruge en erklæring fra advokaten.

Man kan også bruge en revisor, og få en erklæring fra denne om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Man skal som minimum indbetale 25% af startkapitalen ved stiftelse af selskabet, med et minimum på 40.000 kroner. Dog skal man altid betale det fulde beløb af overkursen, i det tilfælde at man vælger at tegne selskabet til overkurs.

Indskud gennem værdier

Vælger man ikke at stifte selskabet kontant, men i stedet ved indskud af værdier (også kaldet apportindskud), skal det inkluderes i stiftelsesdokumentet.

Ved apportindskud skal man have en vurderingsberetning med fra en godkendt revisor. Det skal altså være en registreret eller statsautoriseret revisor der udarbejder vurderingsberetningen. Denne må ikke laves mere end 4 uger før stiftelsesdokumentet underskrives.

Så længe de værdier man bruger til indskuddet har en reel økonomisk ide, kan man egentlig gøre brug af mange ting, såsom en bil eller et ur – så vil denne ejendel til gengæld tilhøre selskabet. Værdierne må ikke bestå i en service eller pligter, da dette ikke har en reel økonomisk værdi.

Registrering af selskabet

Når man skal registrere selskabet, skal man finde vej ind på virk.dk. Her skal man gå ind på “Start Virksomhed”. Her kan man registrere selskabet. Når selskabet er registreret, får man et CVR nr., og dermed er selskabet altså stiftet.

Registrering af selskabet skal ske senest 2 uger efter alle ejere har underskrevet stiftelsesdokumentet, både fysisk og digitalt. Dog skal man også først have indskudt selskabskapitalen.

Når man registrere selskabet, skal man vedhæfte alle dokumenterne. Det betyder altså stiftelsesdokumentet, vedtægterne og ejerbogen – evt. ejeraftalen hvis man har lavet denne.

Hvordan fungerer det?

l

Tag kontakt

Det tager kun 2 minutter at udfylde formularen - så nemt er det

T

Vi matcher dig

Når du har taget kontakt, sørger vi for at finde tre kompetente eksperter

Z

Vælg et tilbud

Du kan selv sammenligne tilbudene og vælge det der passer dig bedst