Revisor

En revisor hjælper til med mange opgaver. Om det er stiftelse af et nyt selskab, udarbejdelse af årsregnskabet, hjælp til omstrukturering, eller en af 100 andre opgaver, så er det vigtigt, at virksomhedens tilknyttede revisor har styr på sit håndværk. For mange er det næsten umuligt at undvære en revisor, da mange opgaver har et stort omfang. 

Find en revisor

Hvis du har svært ved at lave dit regnskab, eller finder det uoverskueligt at skulle bogføre samt holde styr på alle bilagene, så find en revisor lige her. Klik på knappen og udfyld formularen – det tager kun 2 minutter.

Hvad er en revisor?

En revisor er en person, der udøver revision af virksomheders regnskaber, udarbejder regnskaber, yder hjælp til selvangivelsen, bogfører samt yder rådgivning inden for bl.a. skattelov, moms og økonomi. En revisor kan både hjælpe store og små virksomheder.

Der er 3 slags revisorer: revisorer, registreret revisor og statsautoriseret revisor. Registrerede og statsautoriserede revisorer er begge godkendte revisorer. Titlen “revisor” er ikke beskyttet, så det kan alle i bund og grund kalde sig. Er man derimod registreret eller statsautoriseret, så er det en beskyttet titel. Man skal dog huske, at blot fordi en revisor er statsautoriseret, er det ikke ensbetydende med, at denne person er bedre end en anden revisor til det pågældende arbejde. Dog er du med en godkendt revisor sikret, at din revisor er up-to-date, da det kræver at personen tager 120 timer efteruddannelse hvert 3. år. Der følger også nogle ekstra beføjelser med til den udvidede titel.

Den væsentligste forskel er, at registrerede og statsautoriserede revisorer har eneret på at underskrive regnskaber for danske aktieselskaber samt anpartsselskaber. Samtidig medfører dette, at registrerede og statsautoriserede revisorer har særlige ansvarsregler. Disse regler håndhæves ved bl.a. Disciplinærnævnet og Revisornævnet. Regnskaber der er udført på baggrund af disse specielle regler, gennemgår også en standsbaseret kvalitetskontrol.

En væsentlig tryghed ved at vælge en Godkendt Revisor (registreret eller statsautoriseret) er, at begge har tegnet en lovpligtig forsikring, så du er dækket, hvis de skulle lave en fejl.

Revisor kan ikke være Godkendt Revisor uden at kunne bevise, at denne ansvarsforsikring er tegnet og betalt.

Hvad laver en revisor?

En revisor begår sig i mange opgavetyper. Når du gør brug af en revisor, kan du få revisorhjælp til revision, bogføring, økonomisk rådgivning og meget mere. Man skal også huske, at revisionsfirmaer ikke kun hjælper virksomheder, med også leverer revisorhjælp til private. Her kan du få et kort overblik over, nogle af de opgaver en revisor kan tage sig af.

Revision

Som navnet hentyder til, så begår en revisor sig meget i opgaver, der omhandler revision. Men hvad er det egentlig? Kortfattet kan revision betegnes som gennemgang af en virksomheds regnskab.

Hertil medfører at revisoren gennemgår årsregnskabet, og samtidig sikrer revisor sig, at regnskabet både overholder lovgivningen samt giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, resultat og alt derimellem.

Bogføring

Når du lader en revisor, eller en bogholder, tage sig af bogføring af din virksomheds regnskab, så betyder det egentlig, at de (enten løbende eller kvartalsvist), sikrer sig, at alle indbetalinger og udbetalinger fra virksomhedskontoen bliver skrevet ind i virksomhedens regnskab, at det gøres ordentligt, at momsen regnes korrekt ud, regnskab af løn og meget mere. På denne måde kan du være sikker på, at der er styr på bogen (heraf “bogføring”).

Økonomisk Rådgivning

Er du i tvivl omkring, hvad du skal gøre, hvis du skal fusionere, omlægge, sælge eller købe en virksomhed? Så er økonomisk rådgivning lige præcis det du har brug for. Ovenstående emner er nemlig nogle af de områder, som du kan rådføre dig med en revisor om.

Når man driver en forretning, er det bedst er være på den sikre side, når man er i tvivl om lovgivningen. Gør derfor brug af en økonomisk rådgiver, når dette er tilfældet.

Stiftelse af selskab

Det kan være forvirrende at skulle stifte et selskab – især hvis man aldrig har prøvet det før. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en revisor, så du er sikker på at det hele gøres efter bogen, og at der ikke er fejl. I nogle tilfælde skal du også bruge en signering af stiftelsen (ved oprettelse af ApS eller A/S). I disse tilfælde vil det selvfølgelig være nødvendigt at gøre brug af en revisor (kan også gøres af en advokat).

Hvorfor er det en god ide at gøre brug af en revisor?

Som revisor er det ens job, at sikre sig, at kundens regnskab og andre økonomiske behov vedrørende virksomheden bliver mødt og opfyldt. Derfor opnår man en række fordele, ved at outsource sit regnskab og bogføring til en professionel inden for revision.

Troværdigt og korrekt regnskab

En af de største fordele ved brugen af en revisor er korrekt regnskab. Man får lov til at glemme alt om regnskabet, og man kan dermed blot læne sig tilbage, mens revisoren udfører alt regnskabsarbejdet. Man kan som regel være sikker på, at revisoren er god til sit håndværk, og derfor behøver man ikke bekymre sig om sine bilag, om bogen passer og om at huske fristen for momsindberetning.

Frigjort tid

Bogføring, revision og vedligeholdelse af regnskab kan tage lang tid – især hvis man har mange bilag. Som virksomhedsejer er ens mål altid at maksimere omsætning og fortjeneste, men desværre er der kun 24 timer i døgnet. Derfor kan man ved at gøre brug af en revisor frigøre noget tid, som man før brugte på virksomhedens regnskab. Heraf får man mere tid til at fokusere på sin forretning, og man kan bruge sin tid på det, der faktisk betyder noget for bundlinjen.

Økonomisk rådgivning

Mange virksomhedsejere kender til, at man støder på et problem omkring virksomhedens økonomi. Dette kan en revisor også hjælpe med. Som revisor er det nødvendigt for ens arbejde, at man altid er up-to-date omkring lovgivningen, om det er moms, omstrukturering, stiftelse af selskab eller noget helt andet. Derfor kan det være en god ide at rådgive sig med sin revisor til tider, før man tager en økonomisk beslutning.

Hvad koster en revisor?

Der er ikke en fast revisor pris på arbejde inden for revision. Prisen varierer baseret på en række variabler såsom:

  • Mængde af arbejde
  • Opgavetype
  • Antal ansatte
  • Revisors timepris
  • Om det er en revisortrainee, godkendt-, registreret- eller statsautoriseret revisor

En tommelfingerregel er til gengæld, at prisen stiger alt afhængigt af revisorens uddannelsesbaggrund, størrelsen på det firma som revisoren repræsenterer samt erfaring.

Det er derfor vigtigt at få tilbud fra forskellige revisionsfirmaer for at finde ud af, hvilken revisor der kan løse den givne opgave bedst muligt, og til den bedste pris. Det er vigtigt ikke blot at vælge det billigste tilbud, da forkert udført revisionsarbejde kan medføre en masse hovedpine. På den anden side kan en billig revisor selvfølgelig også være den bedste, og i så fald skal man selvfølgelig bare slå til – men undersøg altid din revisor på forhånd, og lad dem fortælle dig hvordan de kan hjælpe dig.

Afhængigt af din virksomhedstype, kan der også være nogle prisvariationer. Et ApS, der er underlagt revisionspligt, skal indlevere en detaljeret årsrapport hvert år. Ejer man derimod en enkeltmandsvirksomhed, er dette ikke et krav, og man kan eksempelvis nøjes med en udvidet selvangivelse. Der vil være forskel på disse to opgaver, da arbejdsbyrden er vidt forskellig.

Hvem har brug for en revisor?

Rigtig mange virksomheder (lang størstedelen) har brug for et revisionsfirma. Dette kan dog være af forskellige grunde. Det kan både være, at man finder bogføring og regnskab uoverskueligt, og i så fald kan man vælge at outsource det. På denne måde sparer man selv tid, og dermed kan man lægge sine kræfter de steder, hvor man selv er stærk. Andre gange vil det dog være nødsaget at gøre brug af en revisor. Disse tilfælde kan eksempelvis være:

l

Stiftelse af selskab

Når man stifter et selskab, kan det være nødvendigt at gøre brug af en revisor. Revisoren skal nemlig godkende indskuddet i selskabet, hvis indskuddet ikke er et kontant indskud, men indskud i form af materiel værdi (en bil eller kontormøbler). 

~

Selskabet er underlagt revisionspligt

Kapitalselskaber (anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og aktieselskaber (A/S)) er som udgangspunkt underlagt revisionspligt. Dette betyder, at deres årsregnskab skal gennemgås og revideres af en revisor. I nogle tilfælde kan man dog som kapitalselskab fravælge revisionspligt.
h

Vedtægtsbestemt

I mange kapitalselskaber står det i vedtægterne, at der skal gøres brug af revisor, og muligvis også hvilken slags revisor. Står det i vedtægterne, at årsrapporten skal udføres af en statsautoriseret revisor, så er det nødvendigt at gøre brug af lige netop denne slags revisor.
Som nævnt foroven, så er det ikke alle der er nødsaget til at gøre brug af en revisor – men det er altid en god ide, hvis man er i tvivl om virksomhedens regnskab er udført korrekt. Det er dog kun kapitalselskaber der er underlagt revisionspligt, så ejer du en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, så er det ikke et krav ifølge lovgivningen. Der kan dog være mange goder ved brug af revisor, såsom økonomisk rådgivning, frigjort tid til at drive sin forretning samt færre bekymringer omkring korrekt udført regnskab.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Vi hjælper virksomheder og private med at finde en revisor, der kan udføre deres opgave efter deres behov. Når du benytter os til at finde en revisor, så får du som udgangspunkt 3 tilbud på revisionsarbejde, og dermed kan du selv sammenligne de forskellige tilbud og dermed vælge, hvilken revisor du synes bedst om.

Find en lokal revisor

Vil du have en revisor i dit lokalområde? Så indhent et tilbud herunder